Αμύνταιο

ΠΟΠ Αµύνταιο, 2016, 13%

ΠΟΠ Αµύνταιο, 2016, 12.5%

ΠΓΕ Φλώρινα, Ξινόµαυρο - Cabernet

ΠΟΠ Αµύνταιο, Ξινόµαυρο, 2016/2017, 13%