Επιδόρπιοι Οίνοι

ΠΓΕ Δωδεκάνησα (500 ml), Φωκιανό,

ΠΟΠ Σαντορίνη (500 ml), Αηδάνι –

Ρόδος (500 ml), 2017, 15%

ΕΟΣ Σάµου (500 ml) Μοσχάτο,