Φυσικοί Οίνοι - Πορτοκάλι

Δαφνές Ηρακλείου, Μοσχάτο Σπίνας, 2017,

ΠΓΕ Λέσβος Χυδηριώτικο, 2016/2017, 13%/13.5%

ΠΓΕ Δωδεκάνησος (Πάτµος), Ασύρτικο, 2018, 14%