Ιόνια Νησιά - Επτάνησα

ΠΓΕ Ζάκυνθος Γουστολίδι, 2018, 12,5%

Π.Γ.Ε Πλαγές Αίνου, Ζακυνθινό, 2018,

Π.Ο.Π Κεφαληνίας, 2018, 12.5%