Ήπειρος - Θεσσαλία

ΠΓΕ Θεσσαλία Ιτέα Λάρισας, Ασύρτικο-

ΠΓΕ Κρανιά, 2018, 14%,

ΠΟΠ Ζίτσα, Ντεμπίνα, 2015, 12%

ΠΟΠ Ζίτσα, Ντεμπίνα, 2017, 12%