Κόκκινο

ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης, 2001, 13%

ΠΓΕ Αρκαδία, Cabernet Sauvignon, 2006, 13.5%

ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης Cabernet Sauvignon, 2001, 12.5%

Ραψάνη, Ξινόµαυρο – Κρασάτο - Σταυρωτό, 2006, 13%

ΠΓΕ Παγγαίο, 2006, 14.5%

ΠΓΕ Δράµα, Cabernet Sauvignon, 2004, 14.5%

Κοιλάδα Αταλάντης, Cabernet Franc, 2004, 13%

ΠΟΠ Νάουσα, Ξινόµαυρο, 2007, 14%

ΠΓΕ Κρήτη, 2006, 13.5%

ΠΓΕ Αγορά - Δράµα Cabernet Sauvignon