Λευκό

ΠΟΠ Σαντιρίνη, Ασύρτικο, 2017, 12%

Αµύνταιο, Ασύρτικο - Ξινόµαυρο, 2016,

Αµύνταιο, Ξινόµαυρο, 2016, 12.5%

Ρόδος, Chardonnay-Αθήρι, 2005, 12.5%

Ρόδος, Chardonnay-Αθήρι, 2002, 12.5%

Δαφνές Ηρακλείου, 2015, 13%

Brut, CAIR

€28.00

Ρόδος, Αθήρι, 13%

Ρόδος, Μοσχάτο Trani, 2018, 7%