Λευκό

ΠΓΕ Παγγαίο Ασύρτικο – Semillon, 2017, 13.5%

ΠΟΠ Σαντoρίνη, Ασύρτικο, 2017/2018, 13.8%/13.5%