Λευκό

Κοµοτηνή Θράκη, 2012, 13.5%

Κοµοτηνή Θράκη, 2011, 13.5%

Κοµοτηνή Θράκη, 2010, 13.5%