Μακεδονία - Θράκη

ΠΓΕ Μακεδονία, 2018, 14.5%

ΠΓΕ Παγγαίο, Aσύρτικο-Semillon, 2017/2019, 13.5%

ΠΓΕ Δράµα, Sauvignon Blanc -

Κοµοτηνή Θράκη, 2016/2017, 13,5%/14%

ΠΓΕ Μακεδονία, Μαλαγουζιά, 2019, 13%

ΠΓΕ Παγγαίο, Ασύρτικο – Sauvignon

ΠΓΕ Φλώρινα, 2019, 13.5%

Θεσσαλονίκη, Ασύρτικο – Ξινόµαυρο –

ΠΓΕ Δράµα, Ασύρτικο, 2016, 13.5%