Νάουσα

ΠΟΠ Νάουσα, Ξινόµαυρο, 2017, 14%

ΠΟΠ Νάουσα, Ξινόµαυρο, 2017, 13.5%

ΠΟΠ Νάουσα, Ξινόµαυρο, 2013, 13.5%

ΠΟΠ Νάουσα, Ξινόµαυρο, 2012, 14%