Νησιά του Αιγαίου

ΠΓΕ Κως, Αθήρι – Ασύρτικο,

ΠΓΕ Δωδεκάνησος (Πάτµος), Ασύρτικο, 2017/2018,

ΠΓΕ Δωδεκάνησος, Φωκιανό – Ασύρτικο

ΠΓΕ Λέσβος, Χυδηριώτικο, 2016, 14%

Π.Γ.Ε. Αιγαίον Πέλαγος (Σάµος), Μοσχάτο

Ρόδος, Sauvignon Blanc - Mαλαγουζιά,

Ρόδος, Αθήρι, 2018, 13%

Ρόδος, Αθήρι, 2018, 13%

ΠΟΠ Ρόδος, Αθήρι, 2017/2018, 12%

ΠΟΠ Ρόδος, 2018, 12.5%