Ροζέ

Αµύνταιο, Ξινόµαυρο, 2017, 12.5%

Ρόδος, Αθήρι - Μανδηλαριά, 1996,

Ρόδος, Μοσχάτο – Chardonnay – Μανδιλαριά, 12.5%