Στερεά Ελλάδα

La Tour Melas

€120.00

Αχινός Φθιότιδας,Cabernet Franc – Merlot,

ΠΓΕ Εύβοια, Syrah – Viognier,

ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα, 2015, 13.5%

Βοιωτία, 2017, 13%

Πλαγιές Κιθαιρώνα, Βοιωτία, 2017, 13,3%

ΠΓΕ Εύβοια, Βραδυανό - Syrah,