Στερεά Ελλάδα

Π.Γ.Ε Εύβοια, Μαλαγουζιά - Ασύρτικο,