Υπόλοιπα Νησιά

ΠΓΕ Κως, Αθήρι – Ασύρτικο,

ΠΓΕ Δωδεκάνησος (Πάτµος), Ασύρτικο, 2017/2018,

ΠΓΕ Δωδεκάνησος, Φωκιανό – Ασύρτικο

ΠΓΕ Λέσβος, Χυδηριώτικο, 2016, 14%

Π.Γ.Ε. Αιγαίον Πέλαγος (Σάµος), Μοσχάτο