Υπόλοιπη Μακεδονία - Θράκη

ΠΓΕ Μακεδονία, 2014, 14%

ΠΓΕ Μακεδονία, Merlot - Ξινόµαυρο,

ΠΓΕ Επανοµή, Ληµνιό – Μαυρούδι

Κοµοτηνή Θράκη, 2016, 14%

Θεσσαλονίκη, Μαυροτράγανο – Syrah, 2016,

Άβδηρα Ξάνθης, 2016, 14.5%

ΠΓΕ Σιάτιστα, 2016, 13%

Χαλκιδική, Merlot – Cabernet Sauvignon,

Θεσσαλονίκη, Μαυροτράγανο - Ξινόµαυρο -