Λιάτικο, Οινοποιείο Οικονόµου

€83.00

ΠΓΕ Κρήτη,
2006,
13.5%