Μαγικό Βουνό, Οινοποιία Nico Lazaridi

€380.00

ΠΓΕ Αγορά – Δράµα,
Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc,
2000,
13%