Μαγικό Βουνό, Οινοποιία Nico Lazaridi

€330.00

ΠΓΕ Αγορά – Δράµα
Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc,
2004,
13%