Μαυροτράγανο, Κτήµα Σιγάλα

€88.00

ΠΓΕ Κυκλάδες, 2016/2017, 15%