Ξινόµαυρο, Κτήµα Δηµόπουλος

€27.00

ΠΟΠ Αµύνταιο, 2016, 12.5%