Ροζέ, Κτήµα Δηµόπουλος

€24.00

ΠΟΠ Αµύνταιο, Ξινόµαυρο, 2018, 13%