Σαντορίνη, Vassaltis Vineyards

€45.00

ΠΟΠ Σαντoρίνη, Ασύρτικo, 2017/2018, 13.5%/13.8%